Vi hjælper med at skaffe finansiering

Med hjælp fra offentlige støttemidler samt samarbejde med ”Markus Jebsens Naturpulje” kan vi hjælpe private lodsejere med at skaffe finansiering til projekter. I nogle tilfælde, som udvalgte og målrettede artsbeskyttelsesprojekter, med op til 100 % finansiering. I andre tilfælde som anlæg og restaurering af småsøer, naturpleje. samt anlæg levende hegn og vildtremiser med tilskud på 60-80 %. - Ring og forhør dig!