Personprofil: Jesper Tofft

Firmaet ejes af Jesper Tofft, og opgaver kan løses efter behov i samarbejde med andre konsulentfirmaer, forskningsinstitutioner, entreprenører, skovselskaber, anlægsgartnere m.fl.

Arbejdsmæssig erfaring fra forlagsvirksomhed, Sønderjyllands Amt, Region Sønderjylland-Schleswig, Region Syddanmark og Amphi Consult indenfor bl.a. natur, dansk-tysk samarbejde, formidling, egnsudvikling og meget andet. Selvstændig konsulentvirksomhed siden 2011.

Mangeårig erfaring i udvikling, planlægning og gennemførelse af projekter, projektstyring med under- entreprenører, herunder f.eks. igangsætning af en række EU-støttede dansk-tyske fællesprojekter indenfor natur og miljøområdet. Faglige kontakter i en række europæiske lande, og et særligt stort kendskab til naturforhold i Nordtyskland.

Taler og skriver engelsk og tysk.

Rutineret skribent, foredragsholder og naturguide. Har udgivet langt over 100 bøger, bidrag til bøger, artikler, rapporter m.v. om landskab, natur, fugle, kunst og kultur - af både populær og videnskabelig karakter.

Fagligt speciale er landskabsøkologi, natur- og landskabsplaner, naturgenopretning – herunder især anlæg af vådområder, naturpleje, skovbiotoper, padder, dyr og fugle.

Kan løse de fleste opgaver indenfor natur og landskab i samspil med en række samarbejdspartnere.